216

3D Printing in Construction

3 Şubat 2016 tarihinde Fransa’nın;
- Rennes 2 Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jean-Emile Gombert,
- Bordeaux-Montaigne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jean-Paul Jourdan,
- Rouen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Cafer Özkul'dan oluşan Fransız Rektörleri Kurulu ve 
- Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Üniversitelerarası İşbirliği Ataşesi Prof. Dr. Maria Bonnafous-Boucher,
- Kültür Ataşesi Béatrice Delpouve' un 
İTÜ Rektörlüğü'nü ziyareti ile başlayan süreci takiben Fransa üniversiteleri ile İTÜ arasında gerçekleştirilmesi muhtemel işbirliklerinin detaylandırılması kapsamında Dekanlığımız, Kültür Ataşesi Béatrice Delpouve ile görüşmelerini sürdürmüştür.Fransa üniversitleri ile bilimsel, kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla ilk olarak 23 Mart 2016 tarihinde  “Fransa Ecole Centrale de Lille" Araştırma Merkezinden Prof. Zubair LAFHAJ davet edilerek  tüm bölümlerimiz nezdinde “3D Printing in Construction” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Süreçteki katkılarından dolayı Sn. Béatrice Delpouve, Prof. Zubair Lafhaj'a, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve katılan akademik personelimize teşekkür ederiz.

Dekanlık, 23 Mart 2016