216

Kurullar

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Ünal ALDEMİR
Dekan
Prof.Dr. Kadir GÜLER
Üye
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. İsmail TORÖZ
Üye
Prof.Dr. Melike GÜREL
Üye
Prof.Dr. Recep İYİSAN
Üye
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Üye
Doç.Dr. Nevin YAĞCI
Üye
Doç.Dr. H. Onur Tezcan
Üye
Y.Doç.Dr. Akif KUTLU
Üye


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Ünal ALDEMİR
Dekan
Prof.Dr. İsmail KOYUNCU
Üye
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. Kadir GÜLER
Üye
Doç.Dr. Himmet KARAMAN
Üye
Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL
Üye
Y.Doç.Dr. Burcu Güneş
Üye


FAKÜLTE SENATÖRÜ
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN