BCEE4 – 2019 4th International Conference on Buildings, Construction and Environmental Engineering
7-9 Ekim 2019
İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi

KONFERANS KONULARI
  • Yapı ve İnşaat Mühendisliği
  • Yapı Malzemesi ve Nanoteknoloji
  • Geoteknik ve Jeoloji Mühendisliği
  • Ulaştırma ve Karayolu Mühendisliği
  • Su Kaynakları Mühendisliği
  • Çevre Mühenidsliği ve Sürdürülebilirlik
  • Geomatik Mühendisliği
ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Metin Gönderim:
1 Mart 2019
Tam Metin Gönderim: 1 Mayıs 2019
Konferans web sitesi: http://www.bcee4.org/
Ayrıntılı bilgi için: BCEE4 First Announcement