Özgörü

Fakültemizin misyonu doğrultusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, çevre ve toplum ihtiyaçlarını gözeterek bilimsel araştırmalara dayalı çözümler üreten öncü bir fakülte olmaktır.


Özgörev

Köklü geçmişi ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin gelenek ve değerlerini sürdüren, ileri teknolojileri kullanıp geliştiren, bilimsel ve uygulamalı araştırma yürütme becerisine sahip; çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumlu; ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojiye katkı sağlayan mühendisler yetiştirmek