Fakülte Komisyonları

 • Fakülte Burs Üst Komisyonu

  Doç. Dr. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ
  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Oğuz SELBESOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE
  Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
  Araş. Gör.  Meltem AĞTAŞ
  Araş. Gör.  Cansu ÇOLAK
 • Fakülte Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

  Prof. Dr. Zaide DURAN
  Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
  Prof. Dr. Serdar EROL
  Prof. Dr. Nihal ERATLI
 • Fakülte Tanıtım Komisyonu

  Prof.Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI
  Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Araş. Gör. Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
  Araş. Gör. Ali Tamer ÇETİNKAYA
 • Fakülte Staj Üst Komisyonu

  Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
  Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN
 • Fakülte Öğrenci Konseyi Seçim Üst Komisyonu

  Prof. Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Nihal ERATLI
  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ufuk ÖZERMAN
  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜVEN
 • Atık Yönetimi Komisyonu

  Prof.Dr. Kadir ALP (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN
  Doç. Dr. Esra ERTEN
  Fakülte Sekreteri Muhammed ŞÜŞE
  İdare Amiri Turhan TÜRKMEN
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Komisyonu (ADYP)

  Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Gülen İSKENDER
  Prof.Dr. Himmet KARAMAN
  Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
  Araş. Gör. Mehmet Furkan ÇELİK
  Fakülte Sekreteri Muhammed ŞÜŞE
  İdare Amiri Turhan TÜRKMEN
 • Fakülte Lojman Komisyonu

  Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU
 • Fakülte Kalite Üst Komisyonu

  Prof. Dr. Ünal ALDEMİR  (Komisyon Başkanı)                        
  Prof. Dr. Zaide DURAN                 
  Doç. Dr. Nevin YAĞCI
  Doç. Dr.Hüseyin Onur TEZCAN
  Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ufuk ÖZERMAN
  Araş. Gör. Muhammed Enes ATİK
  Fakülte Sekreteri Muhammed ŞÜŞE
 • Spor Komisyonu

  Doç. Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
  İdare Amiri Turhan TÜRKMEN
 • Fakülte Web Sitesi Komisyonu

  Prof. Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkanı)
  Arş. Gör. Muhammed Enes ATİK
  Arş. Gör. Muhammed Raşit ÇEVİKALP
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

  Prof.Dr. Abdüsselam ALTUNKAYNAK (Komisyon Başkanı)
  Prof.Dr. Ercan YÜKSEL (Komisyon Başkan Yardımcısı)
  Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU
  Prof.Dr. Kadir ALP
  Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
  Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HATİPOĞLU
  Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU
  Fakülte Sekreteri Muhammed ŞÜŞE
  İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

İnşaat Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

  Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN  (Bölüm Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Bölüm Başkan Yrd.)
  Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hülya Çalık KARAKÖSE (Bölüm Başkan Yrd.)
  Dr. Öğr. Üy. Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Yürütücü)
  Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Yapı İşletmesi)
  Prof. Dr. V. S. Özgür KIRCA (Hidrolik)
  Doç. Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ (Yapı Malzemesi)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Ahşao ve Çelik Yapılar)
  Doç. Dr. Akif KUTLU (Mekanik)
  Dr. Öğr. Üy. Şükriye İYİNAM (Ulaştırma)
  Araş. Gör. Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN (Yapı Statiği)
  Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR (Betonarme)
  Araş. Gör. Dr. Tolga ÖZÜDOĞRU (Geoteknik)
  Araş. Gör. Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Ömer EKMEKÇİOĞLU (Hidrolik)
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA (Mekanik)
  Öğr. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK (Çelik)
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU (Yapı İşletmesi)
  Araş. Gör. Muhammet TEKİNGÜNDÜZ (Yapı Malzemesi)
  Araş. Gör. Taha YÜKSEL (Ulaştırma)
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU (Betonarme)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM (Yapı Statiği)
 • Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Bölüm Başkan Yrd.)
 • Ders Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Nihal ERATLI (Mekanik)
  Prof. Dr. Mehmet ÖZGER (Hidrolik)
  Prof. Dr. Zübeyde ÖZTÜRK (Ulaştırma)
  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL (Çelik)
  Doç. Dr. Atilla DAMCI (Yapı İşletmesi)
  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Yapı Malzemesi)
  Dr. Öğr. Üy. Ece BAYAT (Geoteknik)
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE (Betonarme)
  Araş. Gör. Dr. Nilay Çelik MUHTAROĞLU (Yapı Statiği)
 • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçis, Af) Komisyonu

  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Bölüm Başkan Yrd.)
 • ARGE Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hülya Çalık Karaköse (Bölüm Başkan Yrd.)
  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU
 • Erasmus Komisyonu

  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Bölüm Başkan Yrd.)
 • Erasmus Ders İntibak Komisyonu

  Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
  Prof. Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
  Prof. Dr. Alper İLKİ
  Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
  Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
  Prof. Dr. M. Ayşen LAV
  Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL
 • Burs Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
  Dr. Öğr. Üy. Mustafa HATİPOĞLU
  Araş. Gör. Dr. Erol LALE
  Araş. Gör. Cansu ÇOLAK
 • Web Sayfası Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
 • Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Murat Yılmaz
  Araş. Gör. Ozan ALVER
  Araş. Gör. Muhammed Tekingündüz
  Araş. Gör. Ali Gürkan Genç
 • Denklik Komisyonu

  Prof. Dr. Abdullah Hilmi LAV
  Prof. Dr. Ali Osman ATAHAN
  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN
 • ÇAP ve Yandal Komisyonu

  Prof. Dr. Abdullah GEDİKLİ
  Doç. Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI
  Dr. Öğr. Üy. Berrak TEYMÜR
 • Ders Anket Komisyonu

  Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Müge BALKAYA
  Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
  Araş. Gör. Dr. Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN
  Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU
  Araş. Gör. Tolga Çınar
  Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
 • Anket Okutma ve Ders Değerlendirme Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ
 • Yeni Giren Öğrenci Anketleri Komisyonu

  Doç. Dr. Cihan Bayındır (Başkan)
  Dr. Öğr. Üyesi Mecit Çelik
  Araş. Gör. Sefa DİKER
  Araş. Gör. Neziha Yılmaz
 • Ekip Çalışması Anketleri Komisyonu

  Prof. Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sefa DİKER
 • Öğretim Üyesi Anketi Komisyonu

  Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL
 • Staj Anketi Komisyonu

  Prof. Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Hafzullah AKSOY
 • Mezunlar Anketi Komisyonu

  Araş.Gör.Dr. Sibel GÜREL (Komisyon Başkanı)
 • İşveren Anketi Komisyonu

  Doç. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
  Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU
 • Çıkış Anketi Komisyonu

  Prof. Dr. Oral YAĞCI(Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Selahattin Utku YILMAZ
 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Prof. Dr. Mehmet ÖZGER (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Osman BULUT
 • Tanıtım Komisyonu

  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Tarkan ERDİK
  Doç. Dr. Cihan Bayındır
  Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER
  Doç. Dr. B. Özden ÇAĞLAYAN
  Doç. Dr. Atilla DAMCI
  Doç. Dr. Arcan YANIK
  Doç. Dr. Akif KUTLU
  Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kesgin
  Öğr. Gör. Dr. Erol DEMİRKAN
 • Staj Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Özgür EKİNCİOĞLU (Komisyon Başkanı)
  Doç. Dr. Barlas Özden ÇAĞLAYAN
  Dr. Öğr. Üy. Hale ERGÜN
  Dr. Öğr. Üy. Necati Erdem ÜNAL
  Öğr. Gör. Dr. Bahattin KİMENÇE
  Araş. Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
  Araş. Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
  Araş. Gör. Şervan BARAN
  Araş. Gör. Gözde BAKİOĞLU
  Araş. Gör. Şehriban SAÇU
  Araş. Gör. Eray TEMUR
  Araş. Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
  Araş. Gör. Merve AKBAŞ
  Araş. Gör. Onur DENİZ
  Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
  Araş. Gör. Şener KÖLEMENOĞLU
  Araş. Gör. Volkan HACISÜLEYMANOĞLU
  Araş. Gör. Ali Gürkan GENÇ
  Araş. Gör. Gülfem BARIŞ
  Araş. Gör. Ramazan Özgür İRİDERE
  Yük. Müh. Sebahat TOPUZ KİREMİTÇİ
  Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
  Araş. Gör. Yonca BAB
  Araş. Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
  Araş. Gör. Gözde Bakioğlu DOĞANYILDIZ
  Doç. Dr. Onur Behzat TOKDEMİR (Masterbee)
  Araş. Gör. Dr. Tuğba Gürbüz  BÜYÜKKAYIKÇI (Masterbee)
  Araş. Gör. Merve AKBAŞ (Masterbee)
  Öğr. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK (Masterbee)
 • SUNY Staj Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ
 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Prof. Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Furkan ÇALIM
 • Uzaktan Eğitim Destek Komisyonu

  Araş. Gör. Ozan ALVER
  Araş. Gör. Sinan Emre ÇANKAYA
  Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
 • Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Cavidan YORGUN
 • Akademik Teşvik Komisyonu

  Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN (Komisyon Başkanı)
  Prof. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
  Prof. Dr. Özkan ŞENGÜL
  Doç. Dr. Mehmet Cüneyd DEMİREL
 • INS 4901/E ve INS 4902/E Bitirme Gruplarını Hazırlama Komisyonu

  Prof. Dr. Engin Orakdöğen (Bölüm Başkanı)
  Doç. Dr. H. Onur Tezcan (Bölüm Başkan Yrd.)
  Doç. Dr. Cüneyt Vatansever (Bölüm Başkan Yrd.)
  Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ
  Araş. Gör. Selin Yardımcı
 • Yardım Bileti Komisyonu

  Dr. Öğr. Üy. Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE (Komisyon Başkanı)
  Araş. Gör. Dr. Nilay Çelik MUHTAROĞLU
  Araş. Gör. Dr. Tuba Gürbüz BÜYÜKKAYIKÇI
  Araş. Gör. Fırat Doğu AKIN
  Araş. Gör. Onur DENİZ
  Araş. Gör. Yonca BAB
  Araş. Gör. Yağız ERÇİN
 • Fakülte Seçim Üst Kurulu

  Prof. Dr. Fethi KADIOĞLU
 • Cibuti Koordinatörü

  Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT
 • Erasmus Lisansüstü Programları Ders İntibak Komisyonu

  Prof. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN (Yapı İşletmesi Programı)
  Prof. Dr. V. S. Özgür KIRCA (Hidrolik ve Su Kay. Programı)
  Doç. Dr. Müge BALKAYA (Zemin Mek. ve Geoteknik Müh. Programı)
  Doç. Dr. H. Onur TEZCAN (Ulaştırma Programı)
  Doç. Dr. Cüneyt VATANSEVER (Yapı Programı)

Geomatik Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 • Bölüm Tanıtım Komisyonu

  Doç.Dr. Filiz Bektaş BALÇIK (Başkan)
  Prof.Dr. Filiz SUNAR
  Prof.Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK
  Prof.Dr. Elif SERTEL
  Prof.Dr. Şinasi KAYA
  Prof.Dr. Hande DEMİREL
  Prof.Dr. Çiğdem GÖKSEL
  Prof.Dr. Himmet KARAMAN
  Doç.Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
  Doç.Dr. Bihter EROL
  Prof.Dr. Serdar EROL
  Doç.Dr. Turan ERDEN
  Doç.Dr. Hakan YAVAŞOĞLU
  Doç. Dr. Serdar BİLGİ
  Doç.Dr.  A. Özgür DOĞRU
  Doç.Dr.  Uğur ALGANCI
  Dr. M. Oğuz SELBESOĞLU
  Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
  Araş. Gör. M. Serkan IŞIK
  Araş. Gör. Volkan ÖZBEY
  Araş. Gör. Aylin TUZCU KOKAL
  Araş. Gör. M. Enes ATİK
  Araş. Gör. Doğuş GÜLER
  Araş. Gör. M. Oğuzhan METE
  Araş. Gör. İrem YAKAR
  Araş. Gör. Haydar M. AKÇAY
  Araş. Gör. M. Raşit ÇEVİKALP
  Araş. Gör. Bilal MUTLU
  Araş. Gör. Samet AKSOY
  Araş. Gör. Koray AKSU
  Araş. Gör. Gül Nur KARAL
  Öğretim Görevlisi Mehmet İŞİLER
 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
  Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU 
 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN
  Prof. Dr. Serdar EROL
  Araş. Gör. Koray AKSU
  Araş. Gör. Esra GÜNAYDIN
 • ÇAP ve Yandal Komisyonu

  Prof. Dr. Himmet KARAMAN (Başkan)
  Doç. Dr. Esra ERTEN
 • İntibak (Yatay-Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

  Prof. Dr. Ergin TARI (Başkan)
  Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
  Doç. Dr. Uğur ALGANCI 
 • Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Prof. Dr. Hande Demirel (Başkan)
  Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru
 • Akademik Etkinlikler Komisyonu

  Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
  Doç. Dr. Bihter EROL 
 • Sınav Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Adalet DERVİŞOĞLU
  Araş. Gör. M. Oğuzhan METE
 • Erasmus Komisyonu

  Prof. Dr. Hande Demirel (Başkan)
  Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru
 • Staj Komisyonu

  Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir (Başkan)
  Doç. Dr. Turan Erden
  Araş. Gör Aylin Tuzcu
  Araş. Gör. Doğuş Güler
  Araş. Gör. Gül Nur Karal
  Öğr. Gör. Büşra Kartal
 • Burs Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Selbesoğlu (Başkan)
  Dr. Öğr. Üyesi Adalet Dervişoğlu
  Araş. Gör. M. Enes Atik
  Araş. Gör. M. Raşit Çevikalp
  Araş. Gör. Gül Nur Karal
 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

  Prof.Dr. Mustafa Yanalak (Bölüm Başkanı, Koordinatör)
  Prof.Dr. Reha Metin Alkan
  Prof.Dr. Ergin Tarı
  Prof.Dr. Hande Demirel
  Prof.Dr. Çiğdem Göksel
  Prof.Dr. Himmet Karaman
  Prof.Dr. Serdar Erol
  Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman
 • Eğitim Geliştirme Komisyonu

  Prof.Dr. Reha Metin Alkan (Başkan)
  Prof.Dr. Ergin Tarı
  Prof.Dr. Şinasi Kaya
  Prof.Dr. Çiğdem Göksel
  Prof.Dr. Himmet Karaman
  Prof.Dr. Zaide Duran
  Prof.Dr. Serdar Erol
  Öğr.Gör. Dr. Ufuk Özerman
  Araş.Gör. Bilal Mutlu
 • Bilgi İşlem Komisyonu

  Prof. Dr. Serdar Erol (Başkan)
  Araş. Gör. Mustafa Serkan Işık
  Araş. Gör. M. Oğuzhan Mete
  Araş. Gör. M. Raşit Çevikalp
  Araş. Gör. Bilal Mutlu
  Araş. Gör. Samet Aksoy
  Araş. Gör. Koray Aksu
 • Sektör ve Mezun İlişkileri Komisyonu (SMK)

  Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik (Başkan)
  Prof. Dr. N. Necla Uluğtekin
  Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker
  Doç. Dr. Filiz Bektaş Balçık
  Doç. Dr. Serdar Bilgi
  Doç. Dr. Caner Güney
  Araş. Gör. M. Enes Atik
  Araş. Gör. M. Oğuzhan Mete
 • Çıkış Mülakatı Komisyonu

  Prof. Dr. Dursun Z. Şeker
  Prof. Dr. Necla Uluğtekin
  Prof. Dr. Çiğdem Göksel
  Araş. Gör. İrem Yakar
  Araş. Gör. Doğuş Güler
  Araş. Gör. Esra Günaydın
  Araş. Gör. Koray Aksu
 • Lisansüstü Yürütme Kurulu

  Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU
  Prof. Dr. Zaide DURAN
  Doç. Dr. Turan ERDEN
  Doç. Dr. Bihter EROL
  Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN 
 • TASARIM PROJESİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (FOCUS TEAM)

  Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER (Başkan)
  Araş. Gör. Doğuş GÜLER
  Araş. Gör. Mehmet ARKALI
  Araş. Gör. Samet AKSOY
 • Abet Kanıt Bazlı Çıktı Kontrol Komisyonu

  Araş. Gör. Aylin Tuzcu Kokal
  Araş. Gör. Bilal Mutlu
  Araş. Gör. Doğuş Güler
  Araş. Gör. Esra Günaydın
  Araş. Gör. Gül Nur Karal
  Araş. Gör. Hatice Atalay
  Araş. Gör. İrem Yakar
  Araş. Gör. Koray Aksu
  Araş. Gör. Mehmet Arkalı
  Araş. Gör. Metehan Uz
  Araş. Gör. Muhammed Enes Atik
  Araş. Gör. Muhammed Oğuzhan Mete
  Araş. Gör. Muhammed Raşit Çevikalp
  Araş. Gör. Mustafa Serkan Işık
  Araş. Gör. Samet Aksoy
  Y. Müh. Adil Enis Arslan
  Öğr. Gör. Büşra Kartal
 • Bölüm Lisans Dersleri Tasarım Bileşeni İzleme Komisyonu

  Prof. Dr. Reha Metin ALKAN (Başkan)
  Prof. Dr. ErginTARI
  Prof. Dr. Şinasi KAYA
  Prof. Dr. Çiğdem GÖKSEL
  Prof. Dr. Himmet KARAMAN
  Prof. Dr. Zaide DURAN
  Prof. Dr. Serdar EROL
  Öğr. Gör. Dr. Ufuk ÖZERMAN
  Araş. Gör. Bilal MUTLU
 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

  Prof.Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
  Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER
  Prof.Dr. Şinasi KAYA
  Doç.Dr. Uğur ALGANCI

Çevre Mühendisliği Bölümü Komisyonları

 • Stratejik Planlama Çalışmaları Koordinasyon Kurulu

  Prof. Dr. İsmail TORÖZ (Başkan)
  Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
  Prof. Dr. Ayşegül TANIK
  Prof. Dr. Seval SÖZEN
  Prof. Dr. Kadir ALP
  Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON
  Prof. Dr. Melike GÜREL
  Prof. Dr. Osman ARIKAN
  Prof. Dr. Güçlü İNSEL
  Prof. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI
  Doç. Dr. Nevin YAĞCI
  Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KARPUZCU
  Araş. Gör. Dr. Onur ÖZCAN
 • Eğitim Komisyonu

  Prof. Dr. Melike GÜREL (Başkan)
  Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
  Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL
  Prof. Dr. Seval SÖZEN
  Prof. Dr. Kadir ALP
  Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR
  Doç. Dr. Nevin YAĞCI
  Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
  Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN
  Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
  Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU
 • Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

  Prof. Dr. İdil Arslan ALATON (Koordinatör)
  Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI (ABET-Eş Başkan)
  Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL (ABET-Eş Başkan)
  Doç. Dr. Nevin YAĞCI (Böl. Bşk. Yrd.)
  Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
  Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN
  Doç. Dr. Derya İMER YÜKSEL
  Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA (Danışman-ABET)
  Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman-ABET)
  Prof. Dr. Osman ARIKAN (Danışman-Kalite)
  Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ (Danışman-ABET)
  Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ (Danışman-ABET)
  Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN (Danışman-ABET)
  Araş. Gör. Dr. Onur Yılmaz ÖZCAN
  Araş. Gör. Gökşin ÖZYILDIZ
  Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU
  Araş. Gör. Büşra ÇİÇEKALAN
  Araş. Gör. Yasemin AKDAĞ
 • Ders Dosyaları Alt Komisyonu (ABET Alt Komisyonu)

  Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
  Öğr. Gör. Mehmet Sadık AKÇA
  Araş. Gör. Hazal GÜLHAN
 • Anketler Alt Komisyonu (ABET Alt Komisyonu)

  Doç. Dr. Derya İMER YÜKSEL
  Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜVEN
  Araş. Gör. Gamze CEYLAN
  Araş. Gör. Meltem AĞTAŞ
  Araş. Gör. Enise PEKGENÇ
 • Mezunlar ve İşverenlerle İlişkiler Komisyonu (ABET Alt Komisyonu)

  Prof. Dr. Gülen İSKENDER
  Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN
  Araş. Gör. Kadir ÖZÇELİK
 • Öğrenci Çıktıları Ölçme-Değerlendirme Koordinatörleri (ABET Alt Komisyonu)

  Öğrenci Çıktısı-1: Prof. Dr. Melike GÜREL, Araş. Gör. Gamze CEYLAN
  Öğrenci Çıktısı-2: Doç. Dr. Evren ERŞAHİN, Araş. Gör. Hazal GÜLHAN
  Öğrenci Çıktısı-3: Doç. Dr. Ekrem KARPUZCU,Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YÜKSEKDAĞ
  Öğrenci Çıktısı-4: Prof. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ, Araş. Gör. Nilay BİLGİN SARITAŞ
  Öğrenci Çıktısı-5: Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR, Araş. Gör. Dilşad SOYLU
  Öğrenci Çıktısı-6: Prof. Dr. Seval SÖZEN, Araş. Gör. Yasemin AKDAĞ
  Öğrenci Çıktısı-7: Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN, Araş. Gör. Gökşin ÖZYILDIZ
 • Erasmus / Mevlana Değişim Programı Komisyonu

  Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
  Öğr. Gör. Dr. Ekrem KARPUZCU
 • İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

  Prof. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN
 • Çap ve Yandal Komisyonu

  Prof. Dr. Gülen İSKENDER
  Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
 • Staj Komisyonu

  Doç. Dr. Alpaslan EKDAL (Başkan)
  Doç. Dr. Mahmut Ekrem Karpuzcu
  Araş. Gör. Burçin Coşkun
  Araş. Gör. Enise PEKGENÇ
  Araş. Gör. Nergis Dilsizoğlu
 • Burs Komisyonu

  Dr. Öğr. Üyesi Esra ATEŞ GENCELİ (Başkan)
  Prof. Dr. Rüya TAŞLI
  Araş. Gör. K. Elif MAÇİN
 • Bilgi İşlem Komisyonu

  Araş. Gör. Dr. Onur Yılmaz ÖZCAN (Başkan)
  Araş. Gör. Ali İzzet CENGİZ
 • Tanıtım Komisyonu

  Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI (Başkan, Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyesi))
  Araş. Gör. Başak AYDIN FIRAT (Fakülte Tanıtım Komisyonu Üyesi)
 • Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

  Prof. Dr. Osman ARIKAN
  Prof. Dr. Gülen İSKENDER
 • Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

  Doç. Dr. Nevin YAĞCI (Fakülte Öğr. Tems. Komisyonu Üyesi)
  Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
  Dr. Öğretim Üyesi M. Ekrem KARPUZCU
 • Sınav Gözetmen Görevlendirmeleri

  Araş. Gör. Öykü MUTLU SALMANLI
  Araş. Gör. Gamze CEYLAN
 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

  Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
  Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
  Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Ekibi

  Prof. Dr. İsmail TORÖZ
  Prof. Dr. Kadir ALP
  Prof. Dr. Gülen İSKENDER
  Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN
  Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
  Yüksek Müh. Ayşegül ÜNAL
  Teknisyen Hakan KALENDER
 • Afet ve Acil Durum Eylem Planı Komisyonu

  Prof. Dr. Gülen İSKENDER (Fakülte Afet ve Acil Durum Yön. Pl. Kom. üyesi)
  Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
 • Bitirme Tasarım Projesi (BTP) Komisyonu

  Prof. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ (Koordinatör)
  Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK ((Danışman)
  Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman)
  Araş. Gör. Enise PEKGENÇ
 • Çevre Mühendisliği Tasarım Projesi (ÇMTP) Komisyonu

  Prof. Dr. Güçlü İNSEL (Koordinatör)
  Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman)
  Prof. Dr. Çiğdem Yangın Gömeç (Danışman)
  Doç. Dr. Derya YÜKSEL İMER
  Araş. Gör. Gökşin ÖZYILDIZ