İTÜ İnşaat Fakültesi

ins-anasayfa

İnşaat Fakültesinin hedefi, sürekli gelişme yaklaşımı ile yürüttüğü ve uluslararası ölçekte de kabul gören öğretim, araştırma ve sanayiye yönelik hizmetlerindeki başarısı ile İTÜ'nün önde gelen fakültesi olmak ve Üniversitenin değerleri ve geleneğini ilke edinerek yürüttüğü politikaların takipçisi olmak, bu politikaları geliştirmek ve yenilemektir.


Bilgi birikimlerini mühendislik problemlerini çözmede ve tasarım yapmada etkin olarak kullanma yetisine sahip, çevreye, topluma ve etik değerlere karşı sorumluluklarının bütünüyle farkında olan çağdaş mühendisler yetiştirmek.


İleri teknolojiler ve çok disiplinli mühendislik alanlarında bilimsel ve uygulamalı araştırma yürütme becerisine sahip yüksek lisans ve doktora düzeyinde mühendisler yetiştirmek.