İTÜ’nün “Akıllı Kampüs” uygulamalarıyla kamu hizmetlerinin ve güvenlik sistemlerinin dijitalleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin teknolojik gereksinimlere uygun şekilde güncel ve güvenilir yönelimleri takip etmesi, sanal eğitim imkânlarının genişletilmesi alanlarında bu yıl ortaya koyduğu yenilikler ve gelecek hedefleri; 24 Ocak 2024 tarihinde İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Prof. Dr. Nahit Kumbasar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “I. Akıllı Kampüs Çalıştayı” ile değerlendirmeye alındı. Çalıştaya katılan Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ ve SAMPAŞ Holding ortaklığıyla kurulan Ulusal Akıllı Kentler İnovasyon Merkezi (AKİM) yürütücülüğünde uygulamaya konulan projenin öncü atılımlarıyla, kurumsal değerlerin teoride kalmayıp somut uygulamalarla sonuca bağlanmasının önemini dile getirdi.

I. İTÜ Akıllı Kampüs Çalıştayı, akademisyenler, sektör profesyonelleri, öğrenciler ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirerek, akıllı kampüs vizyonunun geleceğine dair kapsamlı bir bakış sundu. Bu çalıştay, İTÜ'nün eğitim, araştırma ve kampüs yaşamını dönüştürme hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşı oldu.