FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr.Vedat UYAK
Dekan
Prof.Dr. Engin ORAKDÖĞEN
Üye
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. Hayrettin GÜÇLÜ İNSEL Üye
Prof.Dr. Recep İYİSAN Üye
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Üye
Doç.Dr. Alpaslan EKDAL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hale ERGÜN
ÜyeFAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Vedat UYAK
Dekan
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN Üye
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Doç. Dr. Serdar BİLGİ
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Güneş
Üye


FAKÜLTE SENATÖRÜ
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ
Ar. Gör. Merve AKBAŞ