FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Ünal ALDEMİR
Dekan
Prof.Dr. Mehmet Emre BAYRAKTAR
Üye
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. İsmail TORÖZ
Üye
Prof.Dr. Hayrettin GÜÇLÜ İNSEL Üye
Prof.Dr. Recep İYİSAN Üye
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Üye
Doç.Dr. Nevin YAĞCI
Üye
Doç.Dr. H. Onur Tezcan
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN
ÜyeFAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Ünal ALDEMİR
Dekan
Prof.Dr. Mehmet Emre BAYRAKTAR
Üye
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. İsmail TORÖZ
Üye
Doç.Dr. Zaide DURAN
Üye
Doç.Dr. Kadir ÖZAKGÜL
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Güneş
Üye


FAKÜLTE SENATÖRÜ
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ
Ar. Gör. Muhammet Enes ATİK