FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Vedat UYAK
Dekan
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. Mustafa GENÇOĞLU
Üye
Prof.Dr. Hayrettin Güçlü İNSEL
Üye
Prof.Dr. Recep İYİSAN
Üye
Prof.Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Üye
Doç.Dr. Alpaslan EKDAL
Üye
Doç.Dr. Hüseyin Onur TEZCAN
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hale ERGÜN
Üye


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof.Dr. Vedat UYAK
Dekan
Prof.Dr. Mustafa YANALAK
Üye
Prof.Dr. Mustafa GENÇOĞLU
Üye
Doç.Dr. Cüneyt VATANSEVER
Üye
Doç.Dr. Mahmut Oğuz SELBESOĞLU
Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe YÜKSEKDAĞ
Üye

FAKÜLTE SENATÖRÜ
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ
Ar. Gör. Merve AKBAŞ