İnşaat Fakültesi  Çevre Mühendisliği Bölümü  ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi  Kadrolarına başvuruda bulunan adayların İngilizce Semineri "İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esaslarının 2.7. maddesi uyarınca",
26.08.2021 Perşembe günü saat 10.00'da İnşaat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.