Marmara Denizi’nde müsilaj probleminin çözülmesi ve kirliliğin kontrol edilmesi için söz konusu eylem planına uygun, havzaya özgü ve etkin bir çevre denetim sistemi kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Marmara Nehir Havzası ve Susurluk Nehir Havzası’nın Marmara Denizi’ne deşarj eden alt havzalarının toplam alanını oluşturan “Marmara Denizi Hidrolojik Havzası”nda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çevre denetim uygulamalarının etkinliğinin arttırılması ve söz konusu bölgede uygulamada birliğin sağlanması amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla “Marmara Denizi Havzası Çevre Denetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” Ekim 2021’de başlatılmıştır.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Erdem Görgün'ün yaptığı proje hakkında detaylı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

news7-1 news7-2

Proje Başlığı: Marmara Denizi Havzası Çevre Denetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Proje Türü: T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Erdem Görgün

Özet:  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılı ilk yarısında Marmara Denizi’nde gözlenen müsilaj problemi ile mücadele etmek amacıyla 6 Haziran 2021 tarihinde kapsamlı bir eylem planı açıklamıştır. 22 maddeden oluşan “Marmara Denizi Eylem Planı”, Marmara Denizi’ne deşarj edilen atıksu kaynaklarının kontrol altına alınması ve denetlenmesi ile ilgili önemli vurgular içermektedir. 5 Kasım 2021 tarihi itibariyle ise «Marmara Denizi ve Adalar» “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiştir. Marmara Denizi’nde müsilaj probleminin çözülmesi ve kirliliğin kontrol edilmesi için söz konusu eylem planına uygun, havzaya özgü ve etkin bir çevre denetim sistemi kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Marmara Nehir Havzası ve Susurluk Nehir Havzası’nın Marmara Denizi’ne deşarj eden alt havzalarının toplam alanını oluşturan “Marmara Denizi Hidrolojik Havzası”nda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çevre denetim uygulamalarının etkinliğinin arttırılması ve söz konusu bölgede uygulamada birliğin sağlanması amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla “Marmara Denizi Havzası Çevre Denetimi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi” Ekim 2021’de başlatılmıştır. Proje kapsamında, çevre denetim uygulamalarında halihazırda kullanılan konu bazlı kontrol listelerinin revizyonu, sektörel bazlı kontrol listelerinin oluşturulması, çevre denetimlerinde minimum kriterlerin gözden geçirilmesi, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerine ait atıksu konulu denetim planlarının hazırlanması ve denetimlerde uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımının araştırılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Proje Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN’ün koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Asude HANEDAR’ın yönetiminde ve İTÜ, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) olmak üzere 3 farklı üniversiteden ve farklı disiplinlerden araştırmacıların ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden üst düzey uzmanlar ve ilgili illerden deneyimli çevre denetçilerinin iş birliğinde yürütülmektedir. Proje, Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Değişikliği zirvesinde projeyi tanıtan bir yan etkinlik ile uluslararası alanda da 10 Kasım 2021 tarihinde sunulmuş ve Üniversitemiz başarı ile temsil edilmiştir.