TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında yaklaşık 95000-USD eşdeğeri bir bütçeyle kısmen desteklenen söz konusu çalışma kapsamında ele alınan sorun; temel olarak trafik tıkanıklığı ve güvenliği, aranan çözüm ise; kent içi yüksek standartlı yollardaki trafik akışının, taşıt ve taşıtlar arası iletişim teknolojisi ile kontrol kuramındaki gelişmeler ışığında iyileştirilmesidir.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu'nun yaptığı proje hakkında detaylı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

news10-2 news10-1

Proje Başlığı: İşbirlikçi Taşıt Dinamiklerinin Trafik Akım Modellemesine Etkileri: Benzetim ve Kontrol
Proje Türü: TÜBİTAK 1001
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu

Özet:  TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında yaklaşık 95000-USD eşdeğeri bir bütçeyle kısmen desteklenen söz konusu çalışma kapsamında ele alınan sorun; temel olarak trafik tıkanıklığı ve güvenliği, aranan çözüm ise; kent içi yüksek standartlı yollardaki trafik akışının, taşıt ve taşıtlar arası iletişim teknolojisi ile kontrol kuramındaki gelişmeler ışığında iyileştirilmesidir. Çözümünü aradığımız sorunu modelleme ve olası uygulama alanı olarak seçilen ağ parçasının ve trafik akım özelliklerinin gerçek olması yönüyle var olan kaynakçadan farklılaşan, ayrıca, çözüm çerçevesinde farklı otoyol trafik akım yönetim yaklaşımlarıyla tümleştirip, başarımını farklı kontrol yöntemleriyle karşılaştırmalı ve ince-boyut sürücü davranışlarını seçenekli değerlendirecek biçimde yöntem bağlamında özgünlük içerecek çalışmamız, kentiçi yüksek standartlı yollardaki trafik tıkanıklığı sorununa, taşıtlar arası iletişim teknolojisi ile kontrol kuramındaki gelişmeler varlığında olağan olan modeller ve yöntemler ile çözüm geliştirecektir. Geliştirilen çözümün başarısı, mevcut kaynakçada olduğu gibi gecikme, sistem yolculuk süresi, yakıt tüketimi ve gaz salımları gibi başarım ölçütlerinin değerlendirilmesi ile tartışılacaktır. Çalışma; analitik taşıt takip modelleri ile kontrol yöntemlerinin/algoritmalarının trafik benzeticisine tümleştirilmesini içeren çoklu-yöntem gerektiren özelliktedir. Dolayısıyla; analitik, benzetici-temelli ve eniyileme yöntemlerinden yararlanılacaktır. Karma trafiğin modellenmesi, benzetimi ve yönetimi için bir çerçeve hazırlanarak amaçlanan, önerilen projenin işbirlikçi taşıt dinamiğinin trafik akımına etkilerinin özellikle trafik akımının modellenmesi ve kontrolü açılarından ayrıntılı irdelemellerine odaklanmaktır. Taşıt trafiğinin iki ana sonucu olarak sayılan tıkanıklık ve kazaların, kullanıcı düzeyinden sistem düzeyine birçok etkisi olmakla beraber çalışmadan elde edilecek olası kazanç, bir ağ üzerinde çalışan işbirlikçi uyarlamalı seyir denetimli taşıtların yer aldığı karma trafik akımının modellenmesi ile kontrol yapısının bütünleştirilmesi sonucunda tıkanıklık kontrolü üzerindedir. İTÜ ITS Research Lab üyelerinin katkı sağladığı devam etmekte olan projenin çıktılarına http://its.itu.edu.tr/publications bağlantısından erişilebilir.