Endüstriyel atıkların inşaat mühendisliği uygulamalarında çeşitli amaçlarla kullanımı günümüzde artarak önem kazanmaktadır. Karayolları uygulamaları gelişmekte olan ülkemiz için bu uygulamalardan önemli bir tanesidir. Özellikle karayolları drenaj sistemlerinde doğal agrega yerine söz konusu atık malzemelerin kullanılması güncel bir araştırma konusudur. Bu çalışmada farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip endüstriyel atık maddelerin karayolları drenaj sistemlerinde filtrasyon amacıyla kullanımının fiziksel etkilerinin laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi planlanmıştır. 

Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Dayıoğlu'nun yaptığı proje hakkında detaylı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

news15-1 news15-2

Proje Başlığı: Endüstriyel atık malzemelerin karayolu drenaj sistemlerinde kullanılabilirliğinin deneysel olarak incelenmesi
Proje Türü: İTÜ BAP - Genel Araştırma Projesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Dayıoğlu

Özet:  Endüstriyel atıkların inşaat mühendisliği uygulamalarında çeşitli amaçlarla kullanımı günümüzde artarak önem kazanmaktadır. Karayolları uygulamaları gelişmekte olan ülkemiz için bu uygulamalardan önemli bir tanesidir. Özellikle karayolları drenaj sistemlerinde doğal agrega yerine söz konusu atık malzemelerin kullanılması güncel bir araştırma konusudur. Bu çalışmada farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip endüstriyel atık maddelerin karayolları drenaj sistemlerinde filtrasyon amacıyla kullanımının fiziksel etkilerinin laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi planlanmıştır. Bu bağlamda özellikle filtrasyon amacına uygun olarak atık malzemenin drenaj sistemlerinde kullanılan geotekstil malzemesini tıkamasını incelemek amacıyla laboratuvarda uzun süreli filtrasyon deneyleri yapılmıştır. Agrega ve geotekstilden oluşan drenaj sisteminin tıkanma davranışının belirlenmesi için ASTM D 5101’ de tanımlanan filtrasyon deneyinden yararlanılmıştır. ASTM D 5101 standardında tanımlanan deney sisteminde değişiklikler yapılarak yeni deney sistemi tasarlanıp imalatı yaptırılmış, agrega ve geotekstilden oluşan sistemin uzun süreli filtrasyon davranışı, geliştirilmiş ASTM D 5101 deney sisteminde incelenmiştir. Değişik hidrolik eğimler altında gerçekleştirilen uzun süreli filtrasyon deneylerinde agrega / geotekstil sisteminin tıkanma performansını tanımlayacak olan hidrolik eğim oranı (GR) ve geçirimlilik oranı (KR) belirlenmiştir. Deneylerde malzeme türünün tıkanmaya etkisi fiziksel olarak incelenmiş ve sonuçlar değerlendirerek sunulmuştur.