İnşaat Fakültesi Doktor  Öğretim Üyesi  Kadrosuna başvuruda bulunan  adayların İngilizce  Semineri "İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama   Ölçütleri ile ilgili Senato Esaslarının 2.7. maddesi uyarınca", 25.08.2022 Perşembe günü saat 10.00'da İnşaat Fakültesi Dekanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.