Proje Başlığı: Ortam Havasından Biyoaerosol Giderimi Için Antibakteriyel Nanolif Hava Filtrelerinin Geliştirilmesi
Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Derya Yüksel İmer

Bu proje Türkiye-İngiltere İkili İşbirliği çerçevesinde hava filtresi geliştirme, malzeme araştırma metodolojisini, nanolif üretimi, karakterizasyonu, doğrulamayı ve test etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve İngiltere'nin ortaklaşa yürüttüğü faaliyetlerle projenin ana hedefleri (1) Üç akademik kurum (İstanbul Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Northumbria Üniversitesi) ve 1 KOBİ (Inovenso şirketi) arasında yeni bilgi ve becerileri geliştirmek ve aktarmak, (2) Elektroeğirme yöntemi ile nanofiber üretimini sağlamak ve antimikrobiyal testler de dahil olmak üzere antibakteriyel hava filtrelerinin fizibilitesini araştırmak için yeni malzemeler geliştirmek ve (3) İç ortam hava kalitesini arttırmak için yeni bir hava filtresi ürünü geliştirmek.

12