Proje Başlığı: Önüretim Betonarme Kiriş ve Kolon Elemanların Moment Aktaran Bağlantısı İçin Değiştirilebilir Mekanik Plastik Mafsal Geliştirilmesi
Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ercan Yüksel

Önüretim betonarme taşıyıcı sistemler malzeme ve üretim kalitesi, hızlı kurulum özellikleri nedeniyle dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır.

TÜBİTAK TEYDEP 5190016 projesi kapsamında, Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında önüretim çerçeve türü taşıyıcı sistemlerde kirişlerin kolonlara moment aktaracak biçimde mekanik olarak bağlanmasını sağlayan basit, hızlı uygulanabilen, sökülebilir ve yapı elemanlarının yeniden kullanılabilmesine olanak sağlayan bir birleşim yöntemi geliştirilmiştir.

Geliştirilen birleşim yönteminin temel bileşeni olan ve önüretim betonarme elemanların donatılarını mekanik olarak bağlayarak sürekliliği sağlayan özel donatı birleştirme aparatının ISO15835 ve AC133 standartlarına uygunluğu kanıtlanmıştır.

Geliştirilen sökülebilir bağlantı tekniğinin kullanıldığı kiriş-kolon birleşim bölgelerinin ve çerçeve sistemin deprem yükleri etkisindeki davranışı laboratuvar deneyleri ile belirlenmiştir.

Geliştirilen yöntem, beton prefabrikasyon endüstrisine yeni ve yerli bir ürün seçeneği olarak sunulmuştur.


4