Proje Başlığı: Müsilajla Mücadelede Az Yer Kaplayan Yenilikçi Arıtma Teknolojilerinin Uygulanması ve Su Geri Kazanımı
Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hale Özgün

Marmara Denizi’nde görülen müsilaj problemi ekosistem üzerinde oldukça önemli bir tehdit oluşturmuştur. Müsilaj oluşumunun insan faaliyetlerine bağlı başlıca nedeni yeterli düzeyde arıtılmadan Marmara Denizi’ne deşarj edilen kentsel ve endüstriyel atıksulardaki yüksek kirlilik (azot ve fosfor) yüküdür. Bu projede, müsilaj sorununa sebep olan kentsel atıksu deşarjlarından kaynaklanan yüksek kirlilik yükünün yenilikçi bir atıksu arıtma teknolojisi olan aerobik granüler aktif çamur (GAÇ) prosesi ile azaltılması ve GAÇ prosesi çıkış suyu kalitesinin çeşitli ileri arıtma yöntemleriyle (membran prosesler ve ultraviyole ile dezenfeksiyon) iyileştirilerek tarımsal sulama ve endüstriyel proseslerde kullanılabilme potansiyeli araştırılmıştır.

Projenin tarımsal amaçlı su geri kazanımı çalışmaları sonucunda GAÇ+MF+UV ile GAÇ+UF+UV konfigürasyonlarında yüksek kirletici giderim verimleri elde edilmiş olup, geri kazanılan suyun yeşil alan sulaması, tarımsal sulama ve kullanım suyu olarak kullanılabilirliği analiz edilmiştir. İncelenen konfigürasyonlar maliyet açısından değerlendirildiğinde GAÇ+MF+UV seçeneğinin daha düşük maliyetli olduğu sonucuna varılmıştır.

Projenin endüstriyel amaçlı su geri kazanımı çalışmaları kapsamında ise GAÇ+MF+TO ile GAÇ+UF+TO konfigürasyonlarından elde edilen çıkış sularının standartlarda verilen ilgili sınır değerleri sağladığı görülmüştür. İncelenen konfigürasyonlar için maliyet analizi gerçekleştirildiğinde GAÇ+MF+TO konfigürasyonunun ekonomik açıdan en düşük maliyetli seçenek olduğu sonucuna varılmıştır. Projede elde edilen sonuçlar, evsel atıksu arıtımında GAÇ prosesi kullanılarak düşük alan ihtiyacı ve düşük enerji tüketimi ile yüksek çıkış suyu kalitesi sağlanabileceğini, ihtiyaç duyulması halinde ise sonrasında belirli ileri arıtma prosesleri uygulanarak GAÇ prosesi çıkış suyundan yeşil alan sulaması, tarımsal sulama, kullanım suyu ve endüstriyel kullanım amaçlı su geri kazanımı yapılabileceğini göstermiştir. 


12