"Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik" dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/itucis