Proje Başlığı: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nin Altyapı Sistemleri ve Sanat Yapılarına Olan Etkilerinin İncelenmesi
Destekleyen Kurumlar: Japonya İnşaat Mühendisleri Odası (JSCE) – Tokyo Üniversitesi
Proje Koordinatörleri:  Doç. Dr. Beyza TAŞKIN (İTÜ) – Prof. Dr. Yusuke ONO (Tottori Üniversitesi)

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Betonarme Yapılar Çalışma Grubu öğretim üyelerinden ve aynı zamanda Japonya İnşaat Mühendisleri Odası (JSCE) – Türkiye Kolu Genel Sekreteri Doç. Dr. Beyza Taşkın ve Araş. Gör. Muzaffer Yazar’ın koordinasyonluğunda JSCE Deprem Mühendisliği Komitesi tarafından 9 farklı üniversite ve kurumda görevli 9 Japon bilim insanı 05.05.2023 tarihinde başlayan ve Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ile Hatay illerini kapsayan beş günlük bir saha araştırması gerçekleştirmiştir.Saha araştırmaları kapsamında inceleme yapılan illerde kamu kurum ve kuruluşları da ziyaret edilerek çeşitli kamu binaları ile içme suyu, atık su hatları, su ve enerji kaynaklarına ait işletmeler, karayolu ve demiryolu köprü ve viyadükleri ile hemzemin geçitlerde hasar tespitlerinde bulunulmuş ve vatandaşların da görüş ve izlenimleri değerlendirilmiştir. Sıvılaşmanın yoğun olduğu bölgelerden zemin örnekleri alınarak İTÜ Geoteknik Laboratuvarı’nda deneyleri yapılmıştır. Japan Geological Survey’i temsilen araştırma ekibinde bulunan Dr. Yoshimi önderliğinde sahada microtremor ölçümleri ile Nagaoka Üniversitesi’nden Dr. Shiga’nın öncülüğünde drone çekimleri yapılmıştır.
Saha araştırmalarının tamamlanmasının ardından TÜBİTAK Türkiye - Japonya ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında İTÜ - Tsukuba Üniversitesi iş birliği ile proje önerisi sunulmuştur.