Proje Başlığı: Sıvılaşma Potansiyeli Bulunan Zeminlerde Yapı Tasarım Kriterlerinin Temel Tipinin Etkisini ve Yapı-Zemin Etkileşimini Dikkate Alarak Belirlenmesi
Proje Türü: TÜBİTAK 1001 - Deprem Özel Çağrısı
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Esra Ece BAYAT

Özet: Çalışma ilgili türden zeminlerde yapılacak olan yapı tasarımlarında yapı-zemin etkileşiminin de hesaplara katılması gerektiğini temel tipine de bağlı olarak araştırmayı hedeflemektedir. Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş Deprem serilerinde de bu tür zeminlerde yapı performanslarının temel tiplerine bağlı olarak farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu tür zeminlerde tasarlanan yapıların maruz kaldığı ivme veya deplasman hareketlerinin sıvılaşan zeminin etkisi ile belirlenerek temel tipine bağlı olarak belirlenmesini gerektiren bir tasarım kriterinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun için hem sayısal hem de deneysel çalışmalar yürütülmektedir.
Sıvılaşan zeminde kinematik etkiler göz önünde bulundurularak temele ulaşacak olan ivmeler ve deformasyonlar farklı temel tipleri için (radye temel, sürekli (mütemadi) temel, kazıklı temel) hem yüzeysel hem de belli bir temel derinliği olması durumları göz önüne alınarak parametrik olarak sayısal analizlerle elde edilecektir. Bu ivme ve deformasyon kayıtları üst yapı eylemsizlik etkileşimi analizleri ile çözülerek yapıda oluşacak olan oturma ve dönmeler belirlenecektir.