Proje Türü: Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı Marie Skłodowska - Curie Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tuğçe Katipoğlu Yazan, Prof. Dr. H. Güçlü İnsel

Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships kapsamında “Application of a New Kinetic Microbial Theory - Microbial Transition State - on Enriched Nitrifying Activated Sludge Model (MTSonNAS) projesi kabul edilmiştir. 
Doç. Dr. Tuğçe Katipoğlu Yazan, ERA (Avrupa Araştırma Alanı) Doktora Sonrası Bursu alarak projesini Prof. Dr. H. Güçlü İnsel danışmanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 2 yıl süre ile gerçekleştirecektir.148.000 avro bütçeli bu projede 
Araş. Gör. Dilşad Soylu araştırmacı olarak görev almaktadır. SimBeeoSys Araştırma Grubunun deneyimli araştırmacıları projenin geliştirilmesine destek ve katkı sağlamaktadır.

Geleneksel mühendislik modelleri olarak bilinen Aktif Çamur Modelleri, atıksu arıtma sistemlerinin tasarım, işletim ve optimizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu modeller bir dizi kompleks reaksiyonların simülasyon ve kalibrasyonu ile mikrobiyal çoğalmayı karakterize etmektedir. Son dönemde mikrobiyal çoğalma termodinamik dengelere ve istatistiksel fiziğe dayandıran Mikrobiyal Geçiş Durumu (MGD) teorisi ortaya atılmıştır. Bu teorinin atıksu arıtma sistemleri gibi karışık mikrobiyal kültürler üzerinde kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

MTSonNAS projesi ile MGD teorisi kullanılarak atıksu arıtımında yer alan karışık mikrobiyal kültürü oluşturan heterotroflar ve nitrifikasyon bakterileri gibi fonksiyonel grupların kirleticilerin varlığında çoğalma karakteristiğinin mikrobiyal kültür ve aktivite tanımlama yöntemleriyle incelenmesi hedeflenmektedir. Proje çıktıları doğal ve mühendislik alanında gerçekleşen mikrobiyal çoğalma proseslerinin daha iyi anlaşılması ve kontrol edilmesine katkıda bulunacaktır. İnhibisyon kinetiğinin belirlenmesi ile endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan organik kirliliğin giderilmesi ve MGD yaklaşımının geliştirilerek aktif çamur prosesi dinamiğinin ortaya konulmasına katkıda bulunacaktır.

Proje ile ilgili bilgi ve gelişmelere aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

https://cordis.europa.eu/project/id/101090315

https://mtsonnas-mozaik12b-test.itu.edu.tr/hakkinda

symbıo