Proje Başlığı: Pozitif Enerji Bölgelerinin Belirlenmesi
Projenin Destekleyicisi:  Avrupa Birliği Ufuk Programı, Uluslararası ENPED, UPAG

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hande Demirel (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Proje ana konusu:
Proje kapsamında ulaşım ve biyogaz kullanılarak mevcut Pozitif Enerji Bölgesi’nin (PED) genişletilmesi amaçlanmaktadır. Oniki ortaklı bu proje İsveç RISE entitüsü tarafından yürütülmekte olup, Türkiye yöneticisi İstanbul Teknik Üniversitesidir. PED, birçok Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin gerçekleştirilmesini sağlayan, iklim değişikliklerinin en aza indirilmesi amacıyla enerji tüketiminin azaltıldığı ve enerji üretiminin arttığı bir kentsel gelişim stratejisidir. Proje kapsamında PED’lerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacı ile SWOT analizi yapılarak, coğrafi bilgi sistemi tabanlı analizler şehir ölçeğinde gerçekleştirilecektir. Projenin hedefi, teknolojik ve kentsel tarımda toplumsal yenilik, yeşil/atık yönetimi ve ulaşım için pozitif enerji bölgeleri (PED) kavramının uygulanabilirliğinin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesidir. Bu amaçla, PED’lerin yenilikçi bileşenler ile dönüştürülmesi, kentsel-kırsal sistemleri de içerecek şekilde kentsel sistemlere esnek enerji tedariği sağlanması, döngüsel ekonomi ve sosyal yenilikçiliğe dayalı etik iş modelleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. PROPEL projesi, öncelikle yenilikçi PED bileşenleri geliştirecektir. Bu bileşenlerden biri, coğrafi bilgi sistemidir. Bu sistem yeni bir PED tasarlanırken ve/veya yönetilirken kullanılacaktır. Bu karar destek sisteminde, tasarım alternatifleri, simülasyonlar ve testler yapılabilecektir. Gıda, atık ve ulaştırma için yeni PED modelleri geliştirilecektir. Davranış bilimleri, sosyal bilimleri, toplumsal cinsiyet ve çevresel avantajları içerecek yeni iş modelleri tasarlanacaktır. Geliştirilecek iş modeli, karar destek sistemi simülasyonları ile test edilecektir. Geliştirilen tüm kavramlar ve modeller, iş modelleri ve iş akışları için yenilikçi olan veri-değişim platformunda test edilecektir. Projeden elde edilmek istenen sonuç, yenilikçi ve kapsayıcı pozitif enerji topluluklarının yaratılmasıyla birlikte PED’ler için yönetmeliklerin hazırlanmasıdır.

propel