Proje Başlığı: UAV-GPR Gözlemleriyle Antarktika Horseshoe Adasında Buzulların İzlenmesi ve 3 Boyutlu Modellenmesi
Proje Türü: TUBİTAK International Bilateral Cooperation Project
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu

Antarktika Kıtası, iklim değişikliğini ve zaman içindeki gelişimini gözlemlemek için çok önemli bir bölgedir. İklim değişikliğini araştıran çalışmalar, buzulların erimesi ve atmosferin radyasyon dengesinin bozulmasıyla oluşan suyun yükselmesiyle yakın gelecekte 1 milyardan fazla insanın bu durumdan etkileneceğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle, buzulların uzun vadeli izlenmesi, iklim değişikliği etkilerinin analizi için çok önemlidir. Bu amaçla, TÜBİTAK ve BAS (Bulgar Bilimler Akademisi) arasında ikili iş birliği ile desteklenen uluslararası proje (Proje No: 121N033) kapsamında İHA 3D lazer tarama, İHA Fotogrametrisi ve İHA GPR teknolojilerini içeren kapsamlı veri toplama yöntemleri ile Antarktika Horseshoe Adasında buzulların erimesi ve adanın topografik yapısı gözlemlenecektir. BAS ile ikili iş birliği kapsamında elde edilen 3 boyutlu modeller, jeolojik açıdan değerlendirilerek bölgenin buzul dinamikleri ve topoğrafyasının özellikleri ortaya çıkarılacaktır. Horseshoe Adası için elde edilecek yeni jeolojik verilerin, bölgede yapılacak jeolojik araştırmalara önemli bir girdi olacağı düşünülmektedir. Ek olarak, bu projenin sonuçları Livingstone Adası'ndaki Bulgar Antarktika Üssü alanındaki mevcut verilerle karşılaştırılacaktır. Antarktika'nın bu bölgesinin jeolojik evrimini uzay ve zaman içinde belgelemek, Antarktika kıtasının çevresel ve paleoiklimsel evrimi hakkında da fikir verecektir. 

121_12