Proje Koordinatörü: Prof. Ismail Koyuncu (Türkiye)
Toplam Bütçe: 7.763.052,00 EUR

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Endüstri Alanı "Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" ve "Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamındaki 2022 yılı çağrılarında 10 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 çağrısı kapsamında proje ortakları arasında yer alan Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK)'nin yürütücülüğü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından yapılacak olan "Customised membranes for green and resilient industries (CUMERI)" başlıklı projesi desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje ekibinde Prof. Dr. Vahid Vatanpoor, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Paşaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Recep Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Türker Türken görev almaktadır.

CUMERİ'nin genel amacı, CO2 emisyonlarını düşürürken değerli bileşenlerin daha iyi geri kazanılması ve endüstriyel tesislerde iyileştirilmiş enerji verimliliği için gelişmiş ve özelleştirilmiş membran sistemleri geliştirmek ve göstermektir.

cumeri
Proje Hedefleri:

  • Olağanüstü gaz ayırma performansı için geliştirilmiş membranların üretimi
  • Kullanılmış kayganlaştırıcı yağlar ve katkı maddelerinin geri dönüşümü için  seramik membranlar geliştirilmesi
  • Daha dayanıklı ve daha yeşil bir endüstri için membran sistemlerinin performansının ortaya konulması
  • Membran sistemlerinin seçimine rehberlik edecek gelişmiş modelleme ve simülasyonların geliştirilmesi
  • Ortaya konulan membran sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması (kullanım ömrü sonu hususları dahil)
  • Pazara geniş ve hızlı bır şekilde giriş için CUMERI sonuçlarının maksimum düzeyde kullanılmasının sağlanması

Tüm membran sistemleri, kendi sektörlerinde daha fazla enerji verimliliği ve azaltılmış emisyonların yapılmasına kapı açacaktır. Artan kimyasal, mekanik ve termal stabilite ile birlikte yüksek ayırma performansı göstermesi hedeflenmektedir. Ayrıca, membranların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü sağlanacaktır. Bu hedeflerin ötesinde projemiz, endüstriye, bilim camiasına ve politika yapıcılara ayırma teknolojilerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak için çeşitli esnek çözümler de dahil olmak üzere membran ayırma hakkında yeni bilgiler üretecektir. CUMERI'nin etkisini en üst düzeye çıkarmak için diğer gelecek vaat eden ayırma teknolojileri araştırılacak ve sonuçların diğer endüstrilere (rafineri, ilaç vb.) aktarılabilirliği sağlanacaktır. CUMERI, faaliyetleri aracılığıyla sektördeki emisyonların azaltılmasının, değerli kimyasalların daha fazla değerlendirilmesinin ve daha enerji verimli proseslerin yolunu açarak, esnek ve döngüsel endüstriyel değer zincirlerini teşvik edecektir.