Dünyanın sorunlu bölgelerinden birinde bulunan bir ülkenin vatandaşı olma bilinciyle, ülkesinin imar, iskân, ulaşım, üretim gibi ihtiyaçlarının giderilerek, en çağdaş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılınması gerektiğine inanan, bu konularda hizmet edebilmek için, gerekli eğitimi veren köklü bir üniversitede, müspet ilim hesap ve uygulamalarını öğrenerek okumuş olan, güç koşullarda çalışmaktan çekinmeyen, atılımcı, yeniliklere açık, söylemleriyle davranışları tutarlı ve kendisine güvenilen bir insan olmaktır, İTÜ'lü olmak. Ayrıca, mezunu olduğu üniversitesinin değerini bilen, yaşama şekli ile bu değeri temsil eden, teknik ağırlıklı çalışmaların yanında, sosyal nitelikli konularla da ilgilenen, olanakları elverdiğince başkalarına yardım etmeye özen gösteren, vefa duygusu geniş bir insan olmak demektir. 

Yük. İnş. Müh. Dr. (h.c) Erol ÜÇER
1951, İnşaat Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu
Gama Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı