Hemen her insan ailesine yürekten bağlıdır, onu sever. Ama ailesi ile övünç duyabilenler, bu aileden olmanın onurunu taşıyanlar belki daha farklı bir sevgi ve bağlılık duyarlar. Ben İTÜ'lü olmayı böyle görüyorum. En güzel yıllarımın geçtiği ortam, ailem olarak sevdiğim üniversitemle gurur duyuyorum. Ülkemin kalkınmasında ön planda olan üst düzeyde kişilikler yetiştirmiş, köklü bir eğitim kurumunun mezunu olmak ve ona hizmet etmiş olmak beni onurlandırıyor. İTÜ'lü olmakla övünç duyuyorum, elli sekiz yıl önce arı rozetini ilk taktığım gün gibi... 

Prof. Dr. Nahit KUMBASAR
1958, İnşaat Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunu
1977-1980 İTÜ Rektörü