1924 Yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Afyonkarahisar’da yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesinden 1949 yılında “İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyet sonrası müteahhit olarak yol, demiryolu, hava alanı, su ve petrol boru hatları gibi yapıların inşaatlarını gerçekleştirdi. 1954 Yılında Türkiye Mühendislik Haberleri dergisini ülkemiz yayın hayatına kazandırdı. 1958 Yılında dergi ve arşivini “İnşaat Mühendisleri Odası” na hibe etti. “Türkiye Mühendislik Haberleri” dergisi güçlü programı muhafaza edilerek (kurucusu: Orhan Yavuz) başlığı altında 60 yıl süreyi kapsayan günümüze kadar yayınına devam etmekte, ülkemizin en uzun ömürlü aylık yayın organı olarak görevini sürdürmektedir. 1954-1958 Yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMO Birliği yönetim kurullarında görev yaptı. 1964 Yılında “Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri İşveren Sendikası” (İNTES) kurucuları arasında yer aldı. İNTES yönetim kurulunun ilk başkanı olarak görev üstlendi. Afyon Eğitim Vakfı, Ankara Eğitim Vakfı, İTÜ Vakfı, Atatürk Vakfı, TEMA Vakfı, Deprem Vakfı, Türk Musukisi Vakfı kurucuları arasında yer aldı. Bu vakıfların bir süre yönetim kurullarında görev yaptı. 2000-2002 yılları arasında “İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı” Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2008 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi senatosu, oybirliği ile aldığı kararla “Fahri Doktor” ünvanına layık gördü. Türkiye Kızılay Derneği, İTÜ Mezunları Derneği, İnşaat ve Tesisat İşverenleri Sendikası (İNTES) ve İTÜ Yüksek Mühendisleri Birliği Vakfı kuruluşlarının onur üyesidir. İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği dönemde teknik eğitimdeki kitap eksikliğini gözlemlemesi sonucu 2005 yılında “Orhan Yavuz Teknik Eğitim Vakfı”nı kurdu. Vakıf halen en tanınmış yabancı üniversitelerde kullanılan ders kitaplarını dilimize kazandırmaya, öğretim üyelerinin telif ders kitaplarını yayınlamaya, muhtaç öğrencilerimize burs vermeye devam etmektedir. Günümüzde Orya Holding A.Şirketine bağlı olan demir-çelik, enerji, inşaat, deniz ve kara taşımacılığı, tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarını yönetmektedir.

Dr. (H.C) Y. Müh. Orhan YAVUZ