İnşaat Yüksek Mühendisi Sezai TÜRKEŞ 1908 yılında Kıbrıs’ta doğmuştur. 1932 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sezai TÜRKEŞ mezuniyetinden sonra kısa bir süre Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaat Dairesi’nde çalışmış, daha sonra şantiye şefliği yapmış ve 1934-1943 yılları arasında doğu ve orta Anadolu’da çeşitli demiryolu ve karayolu köprülerinin yapımına katkıda bulunmuştur. 1943 yılında “STFA İnşaat Müteahhitliği” ünvanı ile İTÜ Fahri Doktoru Fevzi AKKAYA ile ortaklık kurmuş, daha sonra bu ortaklık Anonim Şirket şekline ve 1975 de de STFA Holding A.Ş. ‘ne dönüşmüştür.Sezai TÜRKEŞ, bünyesinde birçok şirketin yer aldığı STFA Holding Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. İnş. Yük. Müh. Sezai TÜRKEŞ 52 yıllık meslek hayatı boyunca Türk mühendisinin teknolojik düzeyi yüksek işlerdeki yetenek ve becerisini ortaya çıkarmak için çaba harcamış en zor koşullar altında dahi hiçbir işini yarım bırakmaksızın Türk mühendisliğinin günümüzdeki seviyeye ulaşmasında büyük katkılarda bulunmuştur. 1943-1973 döneminde Türkiye’de yabancı firmaların tekelinde bulunan “Ağır İnşaat Sektörü” nün Türk Müteahhitlerine açılmasına öncülük etmiştir. Ayrıca, bir Türk mühendisli ve işadamı olarak Türk inşaat sektörünün Libya ve Suudi Arabistan’a girişinde gösterdiği önderliğini, son yıllarda İran ve Tunus’ta uluslararası ihale ile iş alan ilk Türk firmasının yöneticisi olarak sürdürmektedir. Türkiye ekonomisine gerek istihdam gerekse döviz girdileri bakımından büyük katkıda bulunmuştur. Uygulamada karşılaşılan teknolojik güçlüklerin yenilmesinde 40’lı yılların kıtlık ortamında, sade ve orijinal düzenlerle sınırlı olanaklarla bile mühendislik ilkelerini doğru uygulayarak çözümler bulunabileceğini göstermiştir. Sezai TÜRKEŞ, Türk İnşaat Şirketlerinin Uluslararası Standartlara uygun kurumlaşması ve yönetimi doğrultusunda bir örnek oluşturmaya çalışmaktadır. Türk İnşaat Sektörünün ve Türk mühendisliğinin yurt içinde gelişmesinde ve yurt dışına açılmasında önderlik eden, bütün çalışmalarında kendi öz kaynaklarımızın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için büyük çaba harcayan, tüm başarılarına karşı mütevazı kişiliği ile çevresine örnek teşkil eden İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yetiştirdiği örnek mühendis ve işadamı İnş. Yük. Müh. Sezai TÜRKEŞ’e bu çok değerli mesaisini takdir ve şükran ifadesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nce “Fahri Doktor” ünvanı tevcih edilmektedir.


İnşaat Yüksek Mühendisi Sezai TÜRKEŞ