1940 yılında Lüleburgaz’da doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da tamamladı. Liseye Kandilli Kız Lisesi’nde devam etti. 1958 yılında İTÜ İnşaat Fakültesine girdi ve 1963’te Betonarme Bölümünden mezun oldu. 3 yıl Bayındırlık Bakanlığı Yapı İmar İşleri’nin İstanbul’daki statik bölümünde çalıştı. Birçok okul ve hastane tasarımının müellifi oldu. 1966 yılında Ersin Arıoğlu ile evlendi. Devlet görevinden ayrılarak Yapı Merkezi’nde proje çalışmalarına devam etti. 1988 yılında Yapı Merkezi’nde kurulan Beton Laboratuvarının yöneticisi olarak beton mix. ve beton kalite yönetiminde uzmanlaştı. En önemlisi kalite laboratuvarında başlayan kalite yolculuğu ondan sonraki düşünce ve davranışlarının belirleyicisi oldu. Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.’nin inşaatta, Nitelikli Eğitim Kurumları A.Ş.’nin ise eğitimde çalışmalarını ISO 9000 kalite akreditasyonu ile belgelendirmesinde liderlik yaptı. İnşaat şirketlerinin organizasyonu, beton dayanımını etkileyen parametrelerin incelenmesi, beton kalite kontrolü, beton dayanımının isimlendirilmesi ve yönetimde kalite konularındaki çalışmalarını makale ve tebliğ olarak yayınladı. Nitelikli Eğitim Kurumları’na ait Irmak Okulları’nın kuruluş çalışmalarında gerek inşaatların, gerekse eğitim planlamalarının ön görülen kalite ölçütleri içinde hızla hayata geçirilmesinde sorumluluk aldı. Halen Irmak Okulları Yönetim Kurulunda ve mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesinin Dernek ve Vakıflarında eğitimle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitimin, insan mutluluğu ve verimliliği için tek yol olduğuna inanarak Irmak Okullarındaki bireysel farkındalığı zenginleştiren özgün eğitim programının somut sonuçlarının artmasını desteklemektedir. Bu anlamda ERG (Eğitim Reformu Girişimi) ve Yaratıcı Çocuklar Derneği faaliyetlerinin içinde yer almaktadır.