Proje Başlığı: Antarktika bölgesinde troposfer ve kar derinliğinin/kalınlığının GNSS Meteorolojisi ve GNSS Reflektometresi yöntemleri ile izlenmesi 

Proje Türü: TÜBİTAK Project
Proje Yürütücüsü: Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu

Son yıllarda, uzay jeodezik tekniklere bağlı gelişmiş uzaktan algılama teknolojileri, atmosferik su buharı, deniz, buz ve kar seviyeleri gibi önemli parametreleri izlenmesine katkı sağlayarak küresel iklim değişikliğini izlemek için etkili bir destekleyici araç haline gelmiştir. Bu bağlamda, uydu navigasyon sinyallerine dayalı olarak geliştirilen GNSS Meteorolojisi ve GNSS Reflektometri teknikleri, Dünya'nın yüzey ve atmosfer özelliklerinin izlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Projenin temel amacı, Antarktika Horseshoe Adasında, atmosferdeki su buharı ve buz/deniz seviyesi değişiklikleri gibi meteorolojik ve fiziksel parametreleri gözlemleyerek iklim değişikliğinin izlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, Türkiye'nin 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-4) kapsamında Türkiye'nin Antarktika sabit GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) istasyonları (TUR1&TUR2) Horseshoe Adası'na tesis edilmiştir. 118Y322 No’lu TUBİTAK Projesi kapsamında kurulan TUR1 ve TUR2 GNSS istasyonları, 24 Şubat 2020 tarihinden itibaren GPS, GLONASS, GALILEO ve BEIDOU Uydu Sitemlerinden sürekli olarak veri toplamaktadır. Beklenen sonuçların, iklim değişikliğini ve zaman içindeki evrimini anlamaya katkı sunmanın yanı sıra yerel ve küresel değişimi anlamak ve tahmin etmek için önemli bir veri kaynağı olacaktır.  

118Y322_M.OğuzSelbesoğlu 1118Y322_M.OğuzSelbesoğlu 2