Proje Başlığı: Avrupa’da Yer Alan 15 Dakikalık Şehirlerin Karşılaştırılması
Proje DestekleyicisiUluslararası - EELISA
Proje YürütücüsüProf. Dr. Hande Demirel (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Proje Ana Konusu

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yer aldığı Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi Birliği'nin  (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance - EELISA) kent içi ulaşım ile ilgili alt çalışma grubu olan EELISA on-the-MOVE (https://eelisa.eu/project/eelisa-on-the-move/) araştırması, yerel karar vericiler ile birlikte “15 Dakikalık Şehir” kavramlarının tartışılması, coğrafi bilgi sistemi tabanlı analizlerin gerçekleştirilmesini ve seçilen bölgelerde uygulanmasını kapsamaktadır. Elde edilen sonuçların tartışıldığı üç adet uluslararası çalıştay Budapeşte, Madrid ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir çalıştay toplam üç adımdan oluşmuştur. İlk adım, katılımcı üniversitelerin kendi ülkelerinde seçtikleri bir bölgeyi “15 Dakikalık Şehir” konseptinde değerlendirmeleri, incelemeleri, analiz etmeleri ve çözüm önermeleridir. İkinci adım, katılımcı üniversitelerin ilk “15 Dakikalık Şehir” örneği olan Paris'i ziyaret ederek, elde edilen sonuçların paylaşılması ve uluslararası uzmanlar ile tartışılmasıdır. Üçüncü adım ise her üniversitenin elde ettiği bilgiler ışığında kendi ülkesindeki yerel yönetimlerle görüşerek “15 Dakikalık Şehir”  için çözüm önerilerini sunması ve uygulama projelerinin birlikte geliştirilmesidir.

Elisa2Elisa_1en